Yeni Doğan Bebeklerde Antibiyotik Kullanımı Astım Riskini Arttırıyor

Yale Üniversitesi Halk Sağlığı bölümünün yaptığı araştırmaya göre, doğum sonrası ilk altı ay içinde antibiyotik kullanımı, herhangi bir genetik yatkınlığı olmayan çocuklarda bile 6 yaşına kadar astım ve alerjik olma riskini önemli ölçüde arttırıyor. Araştırmanın sonuçları Amerikan Epidemiyoloji Dergisi’nde yayınlandı.

Araştırmacılar 1400 kadını hamilelikleri boyunca ve çocuklar 6 yaşına gelinceye dek bilgi toplayarak takip ettiler. Araştırmanın sonunda, doğum sonrası ilk altı ay içinde antibiyotik kullanan bebeklere bu ilaçları kullanmayan yaşıtlarına göre %52 oranında daha fazla “çocukluk çağında astım” ve “alerjik” tanısı konulduğunu buldular.

Önceki çalışmalarda antibiyotiklerin çocuklarda astım ve alerji riskini arttırdığı bulunmuştu. Ancak bu çalışmaların taraflı olma ihtimali söz konusuydu. Çünkü antibiyotikler, astımın başlangıç semptomu olabilecek solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek amaçlı kullanılmıştı. Yale Araştırması ise bu yanlı sonuçları bertaraf etmek amaçlı yapıldı. Araştırmanın sonucunda, antibiyotik kullanımının, 3 yaşından sonra astım tanısı konmuş çocuklarda ve hatta daha önce solunum yolu enfeksiyonu geçirmemiş olan çocuklarda bile astım geçirme riskini arttırdığı bulundu.

Önceki çalışmalarda bulunan bir başka çelişki ise, antibiyotik kullanımının genetik olarak astıma daha yatkın olan çocuklarda farklı etki gösterip göstermediğiydi. Yale Araştırması bunu test etmek üzere uygun şartlarda düzenlenmişti. Katılımcı annelerin %40’ı astım hastasıydı. Sonuçlar gösterdi ki; ebeveynleri astım hastası olmayan çocukların, antibiyotik kullanımından sonra astım geliştirme riski diğer gruba oranla çok daha fazla.

Araştırmanın başkanlığını yürüten, Yale Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü’nde Epidemiyoloji profesörü Micheal B.Bracken’e göre, antibiyotik kullanımı, artan astım ve alerji tehlikeleri, sözde“hijyen hipotezine” bağlı. Bu hipotezin gerçekliği, astım oranının neden gelişmiş ülkelerde yaşayan ve son derece hijyenik ortamlarda yetişen çocuklarda gün geçtikçe arttığına bakılarak sorgulanabilir. Bracken bunu açıklıyor: “Erken antibiyotik kullanımı, özellikle yaygın kullanılan antibiyotikler, gelişmekte olan bağışıklık sistemini baskılar ve indirgenmiş bir antialerjik tepki ürettirir.” Araştırmacılar ayrıca, mikroplara, özellikle de sindirim borusu mikroplarına erken yaşta maruz kalmanın da çocuklukta olgun ve dengeli bağışıklık sisteminin dengesi için gerekli göründüğünü belirtiyorlar.

Antibiyotik kullanımı, özellikle de geniş spektrumlu olanlar, bağırsaktaki mikrobik bakterileri değiştirebilir, bu da bağışıklık sisteminde dengesizliğe ve zayıf alerjik tepkiye neden olur. Birçoğu solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle olmak üzere, Amerika’da doğan bebeklerin üçte biri yaşamlarının ilk 6 ayında antibiyotik kullanımına maruz kalıyorlar. Üstelik bu hastalıkların büyük çoğunluğu viral olup antibiyotiklere cevap vermiyor olmasına rağmen. Geniş çaplı antibiyotik kullanımı gün geçtikçe artıyor.

Yale Perinatal, Pediatri ve Çevresel Epidemiyoloji Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan ve araştırmanın başyazarılığı yürüten, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden pediatrist Kari Risnes şöyle söylüyor: “Yaptığımız araştırmanın sonuçları doğrultusunda doktorları gereksiz antibiyotik kullanımından sakınmaları hususunda uyarıyoruz. Özellikle hastalık riski düşük çocuklarda.” (Yale Üniversitesi)


1 Yale Center for Perinatal, Pediatric and Environmental Epidemiology
2 Norwegian University of Science and Technology

Çeviren: Merve Başyiğit

Kaynak: ekopolitik.org

Orijinal metin: (PhysOrg.com, 5 Ocak 2011, “Antibiotic use in infancy may increase risk of childhood asthma”)

by admin | 2.6.2011 | Category: Haber, Tercüme